menu

Tarieven bewindvoering

Praktijk Compass hanteert de tarieven voor bewindvoering die jaarlijks worden vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Deze tarieven zijn openbaar en worden gepubliceerd.

Wanneer uw inkomen rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau ligt, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels 'bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Praktijk Compass vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

De onderstaande tarieven gelden met ingang van 1-1-2024 en zijn inclusief 21 % Btw.

Eenmalige kosten

Griffiekosten Rechtbank voor de aanvraag € 85
(dient door de cliënt/aanvrager zelf betaald te
worden)

Intake alleenstaande € 746,57

Intake echtparen/economische eenheden € 895,40

Opmaken eindrekening en verantwoording € 280,72

Opmaken eindrekening en verantwoording € 336,38
echtparen/economische eenheden

Regelen verhuizing / ontruiming € 465,85

Extra door kantonrecht goedgekeurde uren € 99,31 per uur

Maandelijkse kosten

Standaard bewind alleenstaande € 132,19

Bewind alleenstaande met problematische € 170,01
schulden

Standaard bewind echtpaar/ economische € 158,51
eenheden

Bewind echtpaar/ economische eenheden, €181,90
waarvan één persoon met problematische
schulden

Bewind echtpaar/ economische eenheden, €205,10
waarvan beiden met problematische schulden

Wie betaalt?
De kosten voor bewindvoering zijn voor eigen rekening. Leeft u rond het minimuminkomen? Dan kunnen de kosten voor beschermingsbewind geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand. Wij vragen deze bijstand voor u aan.