menu

Beschermingsbewind

Wanneer je zelf niet voldoende in staat bent om je geldzaken en administratie te regelen, dan kun je beschermingsbewind aanvragen. Een beschermingsbewindvoerder is er om jouw financiële belangen te behartigen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een bewindvoerder, moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je financiële situatie stabiel wordt en blijft. Hij zorgt voor het betalen van de rekeningen, doet belastingaangifte en onderhoudt contacten met verschillende instanties en schuldeisers.

Voor wie is bewindvoering bedoeld? Beschermingsbewind kan om verschillende redenen worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een lichamelijke of geestelijke beperking, verslaving, dementie of bij problematische schulden.

Uitleg Bewindvoering

In dit fragment van de Rechtbank wordt duidelijk uitgelegd hoe bewindvoering werkt.

https://youtu.be/eG61wJeVX-Q