menu

Beschermingsbewind

Wanneer je zelf niet voldoende in staat bent om je geldzaken en administratie te regelen, dan kun je beschermingsbewind aanvragen. Een beschermingsbewindvoerder is er om jouw financiële belangen te behartigen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een bewindvoerder moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je financiële situatie stabiel wordt en blijft. Hij zorgt voor het betalen van de rekeningen, doet belastingaangifte en onderhoudt contacten met verschillende instanties en schuldeisers.

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Beschermingsbewind kan om verschillende redenen worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een lichamelijke of geestelijke beperking, verslaving, dementie of bij problematische schulden.

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Indien je zelf niet (meer) in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen, kun je je inkomen laten beheren. Dat heet budgetbeheer (of inkomensbeheer). Bij budgetbeheer worden al je inkomsten ontvangen door de budgetbeheerder. Van die inkomsten worden alle vaste lasten betaald, wordt er gereserveerd voor onvoorziene uitgaven en krijg je weekgeld om van te leven.

Het grootste verschil tussen budgetbeheer en beschermingsbewind is dat budgetbeheer niet wordt uitgesproken door een rechter. Een ander groot verschil is de eigen verantwoordelijkheid. Bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder de financiële verantwoordelijkheid over van betrokkene. Bij budgetbeheer blijft de verantwoordelijkheid bij betrokkene zelf; je ontvangt dus nog zelf je post, je moet zelf je rekeningen doorsturen naar de budgetbeheerder en je moet zelf wijzigingen doorgeven. De budgetbeheerder kan wel met je meedenken over het maken van keuzes.

Een budgetbeheerder beschermt dus wel je financiën, maar je blijft zelf verantwoordelijk. De taken van een beschermingsbewindvoerder zijn veel uitgebreider (zie ook tabblad beschermingsbewind).