menu

Beschermingsbewind

Wanneer je zelf niet voldoende in staat bent om je geldzaken en administratie te regelen, dan kun je beschermingsbewind aanvragen. Een beschermingsbewindvoerder is er om jouw financiële belangen te behartigen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een bewindvoerder moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je financiële situatie stabiel wordt en blijft. Hij zorgt voor het betalen van de rekeningen, doet belastingaangifte en onderhoudt contacten met verschillende instanties en schuldeisers.

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Beschermingsbewind kan om verschillende redenen worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een lichamelijke of geestelijke beperking, verslaving, dementie of bij problematische schulden.

Psychosociale hulpverlening

Problemen staan nooit op zichzelf. u vindt het moeilijk uw weg te vinden nadat een dierbare is overleden. U worstelt met uw verslaving waarvan (bijna) niemand weet. U voelt zich eenzaam, omdat er niemand om u heen staat of naar u omkijkt. Uw relatie met uw partner, ouder(s) of kind laat zeer te wensen over.
In het leven kunnen er talloze situaties ontstaan waardoor het moeilijk wordt om vooruit te blijven kijken. In dit geval kan psychosociale ondersteuning u helpen. In sommige gevallen kan het zijn dat uw gedrag moet veranderen, of dat er nieuwe vaardigheden aangeleerd zullen worden. In relatiegesprekken leg ik de nadruk op verdieping in elkaar en ligt de focus hoofdzakelijk op de toekomst. Samen kijken we naar wat er nodig is. En proberen we uw koers weer te bepalen.