menu

Communicatie en passie

Voor, tijdens en na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik inmiddels ruime werkervaring opgedaan binnen de maatschappelijke opvang in de regio Rotterdam. Daar ben ik in aanraking gekomen met de onderkant van de samenleving. Mensen die soms echt op topfunctie gefungeerd hebben, kwamen door allerlei omzwervingen in mijn spreekkamer terecht. De problematiek was uiteenlopend. Vele echtparen of andere vormen van relaties heb ik leren kennen, in al hun kwetsbaarheid en gebrokenheid. Veel jongeren heb ik gezien die met een verslaving leven en wiens leven al vroeg uitzichtloos is. In al die jaren zijn passie en communicatie belangrijke pijlers geweest waarop ik mijn werk heb gedaan. Passie voor het werk, maar ook liefde voor de mens die tegenover mij zit. Het is mijn oprechte wens om de mens te mogen ontmoeten in de gesprekken die ik aanga. Maar ook communicatie is een belangrijk middel om in contact te blijven met de mens die ervoor kiest om geholpen te worden. Voor sommigen is duidelijkheid, structuur en correctie nodig. Anderen behoeven meer om door middel van communicatie verbonden te worden aan zichzelf en de ander. Deze twee pijlers ‘communicatie en passie’ hebben mij op het idee gebracht om een eigen praktijk voor maatschappelijk werk op te zetten, genaamd Compass.

Wanneer ik om mij heen kijk in de Krimpenerwaard, waar ik zelf woonachtig ben, of verder buiten de gemeentegrenzen, zie ik veel zelfstandige praktijken ontstaan. Bijna al deze praktijken zijn gericht op psychosociale hulpverlening, gericht op de innerlijke verandering van mensen. Ik ben nog maar weinig maatschappelijk werkers tegengekomen die in hun praktijk ook ruimte bieden voor allerlei maatschappelijke en materiële zaken. De drempel naar de reguliere hulpverlening kan groot zijn. De wetgeving of andere maatregelen kunnen de weg hier naartoe bemoeilijken waardoor de cliënt de weg kwijt raakt, of die weg niet eens meer wil bewandelen.
Door mijn ervaring binnen het maatschappelijk werk heb ik veel ervaring opgedaan in het oplossen van schulden, bemiddelen tussen incassobureaus en cliënten leren budgetteren, opstarten van een uitkering, enzovoorts. Problemen staan nooit op zichzelf. Daarom kan de begeleiding in materiële zaken een opstap zijn om ook over persoonlijke problematieken in gesprek te gaan, die anders niet naar voren zouden komen.

Praktijk Compass onderscheidt zich omdat:
- mensen hier zonder verwijzing terecht kunnen,
- het zowel materiële als psychosociale hulpverlening biedt,
- nauw samenwerkt met de plaatselijke gemeente, woningbouw, kerken, etc.